FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Fosfát

fosfát (gr.)

- fosforeènan; ú¾itková zmes nerastov, v ktorej prevláda apatit; fosforeèné hnojivo.