FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Fíni

Fíni (pôv. Aaalandovia (Suomi))

- národ patriaci k ugrofínskym jazykovým a etnickým skupinám, tvoriacim medzi nimi najsevernejšie etnikum spolu s Laponcami. Na územie Fínska prišli začiatkom 1. tis. pr. n. l. V 9. st. n. l. vytvorili významné obchodné centrum (Turku). V 12. stor. sa dostali pod švédsku nadvládu (do roku 1809), neskôr (do r. 1917) pod Rusov.