FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia umenia

filozofia umenia filozofia umenia (FT)

- je filozofická disciplína, ktorá skúma psychické zdroje umenia (túžbu vyjadriť sa, vôľu stvárňovať, pud hry, potešenie so zdania), umelecké motívy (zážitok, výraz, stvárnenie), umeleckú tvorbu a podstatu kreativity (inšpirácia, koncepcia, vnútorné predvedenie, realizácia), prežívanie umenia a pôžitok z umenia, podstatu umenia (napr. Kant: umenie ako hra; Hegel: umenie ako zdanie; Nitzsche: umenie ako lož), zmysel umenia (vyvolávanie emocionálnych zážitkov, intensifikáciu života a i.