FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia súčasná - zoznam literatúry

filozofia súčasná - zoznam literatúry

Petŕíček, M.: Úvod do (současné) filosofie, 1991
L276>

Solomon, R. C.: Vzostup a pád subjektu alebo od Rousseaua po Derridu. Európska filozofia od r. 1750, 1996
L1286