FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia prírody

filozofia prírody = naturfilozofia

- jedna z genitívnych filozofií; súhrn všetkých filozoficko-špekulatívnych pokusov o systematické vysvetlenie prírody, jej podstaty, foriem, javov a pohybu.

--------------------
filozofia prírody>