FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia (patočka, j.)

filozofia ( Patočka, J.)

- podľa dnešného úzu znamená a) sústavné, pojmovo presné a v tom zmysle vedecké spracovanie najvšeobecnejších otázok nášho vedenia a životného určenia - filozofia odborná; b) filozofia básnika, učenca, spisovateľa; v tomto prípade sa má na zreteli reflexie takého všeobecného dosahu bez úmyselnej sústavnosti a presnosti, ale zato často tým väčšej naliehavosti; c) svetový názor.
Slovo FILOSOFIA podobne utvorené ako FILOLAKIA, FILEDONIA je grécke; FILOSOFEIN vyskytuje sa po prvý krát u Herodota: Aténsky hosť, k nám dospela o tebe nejedna zvesť vzhľadom na tvoju znalosť i scestovanosť, že filozofujúc pochodil si s cieľom vidieť veľký kus zeme. Thukydides: milujeme krásu s jednoduchosťou a "milujeme múdrosť" (filozofujeme, FILOSOFÚMEN) bez zmäkčilosti. Sem patrí tiež asi Aetius o Tálesovi: pobudol filozofujúc v Egypte a v pokročilom veku prišiel do Miléta.
Tu všade znamená FILOSOFEIN, FILOSOFIA snahu o vzdelanie, o duševné rozšírenie a povznesenie nad úzky horizont človeka, ktorý žije bez otázok domnelými samozrejmosťami. Ešte dlho filozof (23)