FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia novoveká - zoznam literatúry

filozofia novoveká - zoznam literatúry

Solomon, R. C.: Vzostup a pád subjektu alebo od Rousseaua po Derridu. Európska filozofia od r. 1750, 1996
L1286

Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie, 1991
L305;203-338