FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia (husserl, e.)

filozofia ( Husserl, E.)

- eidetická veda (19), čiže prísna fenomenologická veda založená na intuícii toho, čo je podstatné, a tvoriaca základ všetkých ostatných vied. Predmetom filozofie sú fenomény a metódou filozofie je fenomenologická metóda.

Filozofia má byť bezpredpokladová: musíme mať neustále na zreteli, či v našom myslení nemôže existovať nejaký nepreskúmaný prvok, ktorý považujeme za samozrejmý.