FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia (floss, k.)

filozofia (Floss, K.)

- túžba po ozajstnom vedení, ktoré by obsiahlo celú skutočnosť a vyjavilo človeku zmysel jeho života, počínania si a usilovania. Nositeľ filozofie (filosofos) je človek zameraný na prisvojovanie si vedenia v tom zmysle, že sa oň snaží. Práve vzhľadom na túto všeobecnosť je filozofia ťažko vymedziteľná, z čoho vyplýva aj jej najrôznejším spôsobom chápaný vzťah k iným, čiastkovým odborom ľudskej teórie a praxe. Pôvodným zdrojom filozofie je každodenná, predvedecká skúsenosť, ale aj strata pocitu samozrejmosti, údiv a pochybovanie.

Všetkým filozofickým prístupom je spoločné, že hladajú to, čo naozaj je ( ontós on) ( L1281;127-128).