FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia americká

filozofia americká

- súčasť svetovej filozofie, vetva západnej filozofie v USA a v Latinskej Amerike. Výraz "americká filozofia" je spoločné označenie pre filozofiu kultúrnych svetov Severnej a Južnej Ameriky. Popri skutočnosti, že filozofia obidvoch kultúrnych svetov bola ovplyvnená európskou filozofiou, existujú aj rozdiely, ktoré sú podmienené predovšetkým rozdielnym duchovným a štátnym utváraním sa a rozdielnymi náboženskými predpokladmi (cf. L154;18).

---------------------
filozofia americká>