FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filodémos

Filodémos (asi 110 pr. n. l. Gadara - 40/35 pr. n. l. ?)

- grécky filozof, predstaviteľ epikureizmu, autor epigramov. Študoval v Aténach u epikureica Zenóna zo Sidónu. V 70. rokoch prišiel do Itálie a stal sa významým členom epikurejského krúžku v Campánii; tu sa dostal do bližšieho kontaktu s niektorými rímskymi básnikmi, ako Quintilianom Varom, L. Variom a zrejme aj s Vergiliom a Horation.