FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filmológia

filmológia = filmová veda

- je umenovedná a kulturologická disciplína, ktorá skúma film, filmové umenie a kinematografiu.