FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filioque

filioque (lat.) = Filioque = i Syna

- vsuvka vo vete o vychádzaní Ducha svätého vložená do Nikajskocarihradského vyznania: "Spiritus sanctus procedit ex Patre Filioque" (Duch svätý vychádza z Otca i Syna). Tým sa podľa Fotia zavádzajú dva princípy a upadá sa do dualizmu; pozri spor o Filioque ( L54;333).