FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Figúra a pozadie

figúra a pozadie

- v tvarovej psychológii zistenie, že vnemové pole sa vždy rozpadá na jasnú figúru v centre pozornosti vnímajúceho, a na nerozčlenené pozadie; obidve casti tvoria celok, navzájom sa ovplyvňujú a menia, sú vzájomne zastupiteľné (figúra poľom a naopak) a vnímané rozdieľne (čo pre jedného je pozadím, pre druhého figurou ( L571;52).