FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Feješ, j.

Feješ, Ján (1764 - 1823)

- slovenský publicista a právnik obdobia osvietenstva, popredný predstaviteľ Učenej spoločnosti malohontskej. V jeho názoroch sa zreteľne prejavujú protirečenia medzi zanikajúcou feudálnou a vznikajúcou buržoáznou ideológiou u nás. Vo filozofickej tvorbe zastával eklektické pozície.