FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Fáza

fáza

- stupeň, obdobie, stav. Fáza je priestorový alebo časový úsek, vnútri ktorého sa pohybujúci či vyvíjajúci predmet nachádza v danom stave (trvá, identifikuje sa ako so sebou totoľný) a s prekročením ktorého sa jeho daný stav mení na iný ( L65;112).