FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Farizeji

farizeji (aram. oddelení)

- veľmi početná a vplyvná židovská sekta, ktorá vznikla pravdepodobne v 2. stor. pr. n. l. a ktorá samostatne vykladala Mojžišov Zákon.