FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Externalizmus


externalizmus

- smer v interpretácii hybných síl vzniku a vývinu vedy, ktorý za rozhodujúce považuje externé faktory, ako sociálne, sociálnopsychologické, politické, ekonomické. Externalizmus v interpretácii vzniku a vyvinu vedy sa utvoril v 30. rokoch XX. storočia najmä pod vplyvom ruského historika vedy B. M. Gessena. Hlavným predstaviteľom externalizmu sa stal J. D. Bernal.