FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Existencializmus ateistický

existencializmus ateistický

- existencializmus, v ktorého matrici kategórií intervenujúcich v jeho filozofickej reflexii buď nie je prítomná kategória boha, alebo ak aj je prítomná, tak nemá kµúčové postavenie a neraz funguje iba implicitne.