FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Exegetika

exegetika

- náuka o exegéze.