FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Eubiotika

eubiotika (gr.)

- náuka o správnej alebo zdravej životospráve.