FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Etymológia

etymológia (gr.)

- odbor skúmajúci pôvod slova, príbuzmnos» a vz»ahy slov; pôvod slova; výklad o pôvode slova ( L163;264).

-------------
etymológia>