FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Etylénoxid

etylénoxid

- jedovatý bezfarebný plyn éterického zápachu, používaný v organickej syntéze a v chemickom priemysle.