FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Etika všeobecná

etika všeobecná

- etika fundamentálna - základná disciplína etiky, ktorá skúma etickú alebo morálnu skutočnosť a pokúša sa vymedziť pojem etickej alebo morálnej skutočnosti. Všeobecná etika sa zaoberá základnými filozofickými problémami etiky, ktorých znalosť je predpokladom rôznych špeciálnych etík ( L979;5).