FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Es

ES

- Európske spoločenstvo, Európske spoločenstvá, European Community, EC - hospodárske a politické združenie európskych štátov utvorené 1967 z 3 integračných zoskupení s rovnakou členskou základňou: Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

ES tvoria tieto štáty:

Belgicko
Dánsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Írsko
Luxembursko
Nemecko
Portugalsko
Španielsko
Taliansko
Veľka Británia