FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Ernesti, j. a.

Ernesti, Johann August (1707-1781)

- nemecký filozof, žiak Ch. Wolffa, predstaviteľ tej skupiny Wolffových žiakov, do ktorej patril aj S. J. Baumgarten a J. D. Michaelis a ktorá zostala ešte ďalekosiahle viazaná luteránskym cirkevným učením. Na Ernestiho nadväzoval vo svojej hermeneutike Fr. D. E. Schleiermacher.