FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Eristika (platón)

eristika ( Platón)

- argumenty sofistov; proti týmto argumentom (čiže proti eristike) stojí sokratovská dialektika.