FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Entyméma

entyméma ( gr.)

- v tradičnej logike: deduktívny úsudok,v ktorom nie je v zjavnej forme vyjadrená niektorá čas»: alebo jedna z premís, alebo záver.