FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Energia (fyzika)

energia ( fyzika)

- možnosť vykonať za určitých podmienok pohyb ( L217;120); stav hmotného objektu v danej vzťažnej sústave; zmeny stavu pri rôznych fyzikálnych dejoch sa opisujú ako zmeny energie ( L321;33).