FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Empatia

empatia (gr.)

- vžívanie sa alebo vciťovanie sa do psychického stavu druhého, do jeho emócií, spôsobu myslenia, postojov.

----------
empatia>