FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Emauzy - kláštor na slovanoch

Emauzy - Kláštor na Slovanoch

- pôvodný kláštor benediktínov v Prahe 2 so slovanskými obradmi, s kostolom Panny Márie a slovanských patrónov, vybudovaný v druhej polovici 14. stor.

V druhej svetovej vojne kláštor zasiahli bomby a vyhorel. Rekonštrukčné práce, vrátene vybudovania dvoch asymetrických veží, ukončili v rokoch 1965-1967.