FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Elster

elster

- glaciál v severoeurópskom systéme zaµadnenia, ktorý nasledoval po teplom období kromera.