FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Ekvivalentnosť

ekvivalentnosť ( lat.)

- vzťah typu rovnosti, vyznačujúci sa reflexívnosťou, symetrickosťou a tranzitívnosťou. Napr. podobnosť, vzťah rovnakej veľkosti, vzťah rovnakej mohutnosti množín, izomorfizmus systémov, rovnobežnosť priamok, rovnobežnosť rovín atď.