FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Ekonómia - predstavitelia

ekonómia - predstavitelia

Marx, K.

Ricardo, D.

Schumpeter, J.
Smith, A.