FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dľňánajoga

dľňánajoga dľňánajoga (FT)

- joga prostredníctvom vyąąieho intelektu, nadradeného rozumu; joga poznania, joga intelektuálneho hµadania dovedeného aľ za hranice beľného rozumu.

Dľňánajoga sa zakladá na analýze a klasifikácii psychických stavov ako fyzikálnych síl a napätí v bytí vo vz»ahu k mravnej hodnote tvorov. Týmto spôsobom dospieva k poznaniu a identifikácii átmanu. Potom nastupuje cestu opačného postupu, kde sú vąetky sily, látky a javy povaľované za átman, ktorý sa tak stane jedinou náplňou dľňánajogína. Keď sa to stane, pozná dľňánajogín absolútno a prispôsobí sa jeho realizácii predovąetkým na úrovni svojho vedomia a neskôr celou svojou bytos»ou. Tým ho dľňánajoga privedie k cieµu, ktorý nosí v sebe ako stav vykúpenia. Dľňánajoga je preto jogou racionalistickou a filozofickou v zmysle individuálneho postupu a individuálnej skúsenosti.dľňánajoga>