FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dvojhláska

dvojhláska

- diftong - spojenie dvoch samohlások v jednej slabike, napr. ie, iu, ia, ô a pod.