FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dvadsa»sten

dvasa»sten

- mnohosten s dvasiatimi trojuholníkovými stenami. V prípade rovnostranných trojuholníkov dostávame pravidelný dvadsa»sten.