FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Du¹a ¾iadostivá (platon)

du¹a ¾iadostivá ( Platon)

- èas» du¹e (9) sídliaca v bruchu (9). Harmóniou ¾iadostivej du¹e j striedmos» (9) alabo umiernenos» (9).