FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Du¹a srdnatá (platon)

du¹a srdnatá ( Platon)

- èas» du¹e (9) sídliaca v hrudi (9). Jej harmóniou je mu¾nos» (9).