FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dualizmus (husserl, e.)

dualizmus ( Husserl, E.)

- pramení v novovekej vede, ktorá rozštiepila svet na prírodu a duchovný svet. Filozofia potom toto rozštiepenie fixovala do podoby dualizmu. Galilei abstrahoval od subjektu, od duchovného.