FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dospelosť

dospelosť

- obdobie vrcholu zrenia určitej funkcie alebo súboru funkcií; obvykle sa delí na dospelosť biologickú, emocionálnu, sociálnu, kognitivnu; dôležitým pojmom dospelosti je právny pojem dospelosti, ktorý je daný zákonnou formou ( L571;40).