FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dorozumievanie

dorozumievanie

- styk medzi hovoriacim a počúvajúcim pomocou jazykovych zvukov, ktoré sa volajú hlásky. Rečové zvuky sú základnými, materiálnymi zloľkami dorozumievania ( L496;9).dorozumievanie>