FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Doktor vied

doktor vied

- DrSc. - vedecká hodnosť udeľovaná od 1953 na základe verejnej obhajoby doktorskej dizertačnej práce pred komisiou pre obhajoby doktorských dizertácií ( L715;161).