FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dôkaz (logika)

dôkaz ( logika)

- postupnosť viet, z ktorých každá je buď vetou nevyžadujúcou dôkaz ( axióma alebo predpoklad), alebo predtým dokázanou vetou, alebo vetou vyplývajúcou (odvodenou) z predchádzajúcich viet ( teorémou). Teorémou je aj posledná (dokazovaná) veta, tzv. téza dôkazu. Dôkaz je zisťovanie, či na základe už prijatých formúl možno prijať aj formulu novú.