FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dôkaz - druhy/príklady

dôkaz - druhy/príklady

argumentum ad hominem
argumentum ad veritatem
argumentum baculinum
argumentum e contrario
argumentum e silentio

consensus gentium
consensus omnium

dôkaz existencie boha
dôkaz nepriamy
dôkaz priamy
dôkaz v kruhu