FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dogmatika právna

dogmatika právna

- poznávanie len platného (pozitívneho) práva podľa hľadiska de lege lata.