FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dobroľubov, n. a.

Dobroľubov, Nikolaj Alexandrovič (1836-1861)

- ruský literárny kritik a publicista. Filozoficky zaujímal pozíci antropologizmu stavajúceho na princípe jednote prirody a človeka. Za najdôležitejšie kritérium historického pokroku považoval uspokojovanie potrieb a záujmov národov a rozvoj ich tvorivosti.