FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dĺľka - druhy/príklady

dĺľka - druhy/príklady

dĺľka tónu