FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Disciplína právna odvetvová

disciplína právna odvetvová

- súčasť vedy o práve, ktorej predmetom (na rozdiel od štátoprávnej teórie je to ktoré jednotlivé právne odvetvie.