FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dingler, h.

Dingler, Hugo (1881 - 1954)

- nemecký teoretik vedy, ktorý sa usiloval o metodické a úplné založenie (fundamentáciu) exaktných vied. Bol silne kantovsky orientovaný. Predchodca erlangenskej školy.